پشتیبانی آنلاین

 
 
 

 

پوست ریشۀ گیاه میموزا از قدیمی ترین گیاهان دارویی جنگل های آمازون بوده و قرنهاست توسط بومیان این مناطق به عنوان گیاهی دارویی و موثر در درمان ریزش مو و همچنین تهیۀ معجون آیاهواسکا مورد استفاده قرار می گیرد

ما این محصول را مستقیم از کشور پرو و برزیل وارد کرده و کیفیت آن را صددرصد تضمین می کنیم