پشتیبانی آنلاین

 
 
 

 

در اینجا می توانید محصولات بهداشتی و دارویی مانند پوست ریشۀ گیاه میموزا را مشاهده کنید. پوست ریشۀ گیاه میموزا هاستیلیس در درمان ریزش مو و تهیۀ معجون آیاهواسکا کاربرد دارد


پوست ریشۀ گیاه میموزا