پشتیبانی آنلاین

 
 
 

 

هاوایین بیبی وود رز از پرکاربردترین گیاهان دارویی است که قرنهاست در اروپا برای درمان بیماری های مختلف به کار می رود

این گیاه به طور بومی در لهستان و آلبانی رشد کرده و بذرهای ما کاملا تازه و به طور مستقیم از لهستان وارد می شود

کیفیت این محصول می شود