پشتیبانی آنلاین

 
 
 

 

یوپو یکی از معروفترین و پرکاربردترین گیاهان جنگل های آمازون بوده که قرنهاست توسط شمن ها ی آمریکای جنوبی استفاده می شود

ما بذرهای یوپو را به طور مستقیم از پرو و برزیل وارد کرده و کیفیت آنها را تضمین می کنیم