پشتیبانی آنلاین

 
 
 

پنج عدد بذر مادۀ کانابیس نژاد Amnesia Haze

amnesia-haze-feminized_1445850071

 

امنژیا هیز یکی از معروفترین نژاد های خانوادۀ ساتیوا و برندۀ چندین جایزۀ بین المللی است و دارای بوی مخصوص به خانوادۀ هیز می باشد

این نژاد از خانوادۀ ساتیوا بوده و نیازمند تجربه و فضای بزرگتری نسبت به نژادهای ایندیکاست 

خصوصیات:

خانواده: ساتیوا

زمان مورد نیاز برای گل دهی کامل: 12 تا 14 هفته

پرورش: سخت

اندازه: ارتفاع بلند و نیازمند فضای بزرگ