پشتیبانی آنلاین

 
 
 

Golden Teacher Spores Print اسپورز پرینت گلدن تیچر

golden-teachers-shrooms-05-600x600
golden-teachers-shrooms-05-600x600

 

گلدن تیچر یکی از بهترین گونه های قارچ های سیلوسایبین می باشد

اسپورزهای عرضه شده در اینجا در محیطی کاملا استریل تهیه و تنها برای مقاصد تحقیقاتی و آزمایشکاهی عرضه می گردند